Warranty Services

2 jaar garantie binnen de EU

Elke Citizen horloge gekocht van een geautoriseerde partner wordt geleverd met het Citizen Warranty Booklet en een 2 jaar garantie supplement voor de EU-lidstaten.
Als er geen horloge is, zal Citizen u binnen deze garantieperiode van 2 jaar gratis repareren als het horloge in de EU-lidstaten is gekocht.
De garantietoeslag van 2 jaar voor EU-lidstaten geldt alleen bij het internationale garantiecertificaat.

1 jaar internationale garantie

Citizen geeft 1 jaar garantie op elk horloge met een ingevuld garantiecertificaat vanaf de datum van aankoop. Het horloge wordt gratis gerepareerd door de Citizen Service Centres in geval van defect materiaal of gebrekkig vakmanschap.

Garantievoorwaarden

De garantie geldt voor defect materiaal van het horloge of defecte afwerking.
De garantie is geldig binnen de betreffende garantieperiode vanaf de datum van aankoop.
Garantie wordt alleen verleend door Citizen Service Centres en met een volledig ingevulde en afgestempelde garantiekaart.

Deze garantie beperkt de aanspraken van de eindgebruiker op zijn leverancier (specialistische dealer) niet. De particuliere eindgebruiker heeft recht op de wettelijke garantieclaim tegen de vakhandelaar.

Garantie uitsluiting

Houd er rekening mee dat de reparatie van de garantie niet de volgende onderdelen omvat:

 1. schade na het verstrijken van de garantietermijn
 2. schade veroorzaakt door onjuist gebruik, wijziging of defecte reparatie.
 3. schade veroorzaakt door brand of andere natuurrampen.
 4. Het niet tonen van de garantiekaart.
 5. schade aan horlogeglas en riem.
 6. batterij (bij kwartshorloge)
 7. onjuist ingevulde garantiekaart.

Let op de volgende punten:

 • Poort, verzekering en andere kosten die gemaakt kunnen worden bovenop de normale reparatiekosten onder garantie worden gedragen door de eigenaar van het horloge.
 • Ook in het buitenland gekochte horloges worden gerepareerd. Er moet echter een langere reparatietijd dan gewoonlijk worden verwacht.
 • Wij behouden ons het recht voor om af te zien van enige verplichting onder deze (reparatie)garantie in geval van interventie of schade aan het horloge door andere diensten dan die welke door CITIZEN zijn toegestaan.
 • Voor kwartshorloges is de eerste gebruikte batterij al sinds de fabricage in gebruik, dus de levensduur van de batterij kan korter zijn dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 • In het Verenigd Koninkrijk heeft deze garantie geen invloed op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument.

Start typing and press Enter to search

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Land wählen