Tietosuojakäytänt

Tietosuojakäytänt

Yleiskatsaus tietojen suojelusta

Yleiset tiedot

Seuraavissa tiedoissa annetaan helppo yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillasi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. “Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita voidaan käyttää tunnistamiseesi. Lisätietoja tietosuojan käsittelyn kohteesta löytyy tämän asiakirjan lopussa olevasta Tietosuojalausunnosta.

Verkkosivuston tallentamat tiedot

Kuka on tällä verkkosivustolla tallennettujen tietojen vastuussa oleva osapuoli (esim. “rekisterinpitäjä”)?

Tällä verkkosivustolla tietojen käsittelystä vastaa sivuston ylläpitäjä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivuston osiosta “Lainsäädännön edellyttämät tiedot”.

Kuinka tallennamme tietoja?

Keräämme kanssamme jakamiasi tietoja. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tietoja, jotka syötät yhteydenottolomakkeeseen.

IT-järjestelmämme tallentavat automaattisesti muita tietoja, kun vierailet sivustollamme. Nämä tiedot sisältävät ensisijaisesti teknisiä tietoja (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai aika, jolloin sivustolla vierailtiin). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti, kun tulet tälle verkkosivustolle.

Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?

Osaa tiedoista käytetään takaamaan verkkosivuston virheetön käyttö. Muita tietoja käytetään käyttäjäkäyttäytymisesi analysoimiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi?

Sinulla on oikeus saada tietoja arkistoitujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajista ja tarkoituksista milloin tahansa ilman maksua. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi korjausta tai hävittämistä. Voit ottaa meihin yhteyden milloin tahansa käyttämällä tämän verkkosivuston osiossa “Lainsäädännön edellyttämät tiedot” olevaa osoitetta, jos sinulla on kysymyksiä tästä tai mistä tahansa muusta tietojensuojeluun liittyvästä asiasta. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus pätevälle valvontaviranomaiselle.

Sinulla on lisäksi joissakin olosuhteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Löydät lisätietoja tästä Tietosuojalausunnon osiosta “Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen”.

Kolmansien osapuolten tarjoamat analyysityökalut

On mahdollista, että selauskäyttäytymistäsi analysoidaan tilastollisesti vieraillessasi tällä sivustolla. Tällaiset analyysit tehdään esnisijaisesti evästeiden avulla ja ns. analyysiohjelmilla. Selauskäyttäytymisesi analysoidaan anonyymisti. Sinua ei esimerkiksi voida jäljittää selauskäyttäytymisesi avulla.

Sinulla on mahdollisuus vastustaa tällaisten analyysien tekemistä tai voit estää niiden suorittamisen, kun et käytä tiettyjä työkaluja. Löydät lisätietoja työkaluista ja analyysien käytön vastustustavoista alla olevassa Tietosuojalausunnossa.

2. Isännöinti ja sisällönjakoverkko (CDN)

Ulkoinen isännöinti

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkoinen palveluntarjoaja (isäntä). Tämän verkkosivuston keräämät henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimiin. Näihin henkilötietoihin kuuluu, mutta ei rajoitetusti, IP-osoitteet, yhteyspyynnöt, metadata ja viestinnät, sopimustiedot, yhteydenottotiedot, nimet, verkkosivujen pääsytiedot ja muut verkkosivuston välityksellä tuotetut tiedot.

Isäntää käytetään sopimuksen täyttämistarkoituksiin potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaidemme kanssa (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaan) ja turvallisen, nopean ja tehokkaan verkkopalvelun tarjoamistarkoituksiin ammattimaisen palveluntarjoajan toimesta (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan).

Isäntämme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen suorituskykyvelvoitteidensa täyttämiseksi ja ohjeidemme noudattamiseksi tällaisiin tietoihin liittyen.

Tietojen käsittelysopimuksen täytäntöönpano

Jotta voimme taata tietojen käsittelyn tietosuoja-asetusten mukaisesti, olemme tehneet isäntämme kanssa käsittelysopimuksen.

3. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietojen suojaus

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen vakavasti. Sen vuoksi käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti lakisääteisten tietosuoja-asetusten ja tämän Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Aina kun käytät tätä verkkosivustoa, keräämme erilaisia henkilökohtaisia tietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita voidaan käyttää tunnistamiseesi. Tässä Tietosuojalausunnossa selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin niitä käytämme. Siinä kerrotaan myös miten ja mihin tarkoituksiin tietoja kerätään.

Täten ilmoitamme sinulle, että Internetin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) saattaa olla turva-aukkoja Tietoja ei voi suojata täydellisesti kolmansilta osapuolilta.

Tietoja vastuussa olevasta osapuolesta (GDPR-asetuksessa käytetään termiä “rekisterinpitäjä”)

Tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tällä verkkosivustolla on:

Citizen Watch Europe GmbH
Hans-Duncker Str. 8
21035 Hamburg
Germany

Puhelin: 0049 40 734 62 0
Sähköposti: info@Citizenwatch.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka päättää yksin tai muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja alkuperästä (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.).

Tietosuojavaltuutetun nimittäminen lakisääteisesti

Olemme nimittäneet yrityksellemme tietosuojavaltuutetun.

Citizen Watch Europe GmbH
Martin Dick
Hans-Duncker Str. 8
20135 Hamburg

Puhelin: 0049 40 734 62 0
Sähköposti: martin.dick@citizenwatch.de

Tietojen keräämisen suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelyn vaiheet ovat mahdollisia ainoastaan, jos annat niihin nimenomaisen suostumuksesi. Voit myös peruuttaa meille aiemmin myöntämäsi suostumuksen milloin tahansa. Voit tehdä sen lähettämällä meille vapaamuotoisen ilmoituksen sähköpostitse. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Tietojen keräyksen vastustamisoikeus erityistapauksissa; suoramainonnan vastustamisoikeus (Art. 21 GDPR)

KUN TIETOJEN KERÄYS TAPAHTUU GDPR:N ARTIKLAN 6 KOHDAN 1 ALAKOHDAN E TAI F PERUSTEELLA, SINULLA ON MILLOIN TAHANSA OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ, MIKÄLI SE ON PERUSTELTUA HENKILÖKOHTAISEEN ERITYISEEN TILANTEESEESI LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA. TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYN PERUSTEENA OLEVA KULLOINENKIN OIKEUSPERUSTE LÖTYYY TÄSTÄ TIETOSUOJALAUSUNNOSTA. JOS VASTUSTAT TIETOJSI KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA ETTÄ NIIDEN KÄSITTELYYN ON ERITTÄIN TÄRKEÄ JA PERUSTELTU SYY, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI JOS KÄSITTELY ON TARPEELLISTA OIKEUSVAATEEN LAATIMISEKSI, ESITTÄMISEKSI TAI PUOLUSTAMISEKSI (VASTUSTAMISOIKEUS GDPR:n ARTIKLAN 21 KOHDAN 1 MUKAAN).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSISSA, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISIA MARKKINOINTITARKOITUKSIA VARTEN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILLOIN KUN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT TÄTÄ, HENKILÖTIETOJASI EI SAA ENÄÄ KÄSITELLÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (VASTUSTAMISOIKEUS GDPR:N ARTIKLAN 21 KOHDAN 2 MUKAAN).

Oikeus tehdä valitus pätevälle valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä on toimittu vastoin tietosuoja-asetusta (GDPR), hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Valitusoikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietoja, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi pohjalta tai sopimuksen täyttämiseksi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle. Jos vaadit tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tällä verkkosivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausohjelmaa turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen, kuten sivuston ylläpitäjän lähettämät tilaukset ja kyselyt, suojaamiseksi. Suojatun yhteyden tunnistaa osoitekentässä olevasta tekstistä, joka muuttuu muodosta ”http://” muotoon ”https://” ja selaimen osoitekentässä näkyvästä lukkokuvakkeesta.

Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

Tietojen korjaaminen ja hävittäminen

Sinulla voimassa olevien lakisääteisten säädösten mukaisesti milloin tahansa oikeus saada tietoa arkistoiduista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajista sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi korjausta tai hävittämistä. Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai mistä tahansa muusta henkilötietoihin liittyvästä asiasta, voit ottaa meihin yhteyden milloin tahansa käyttämällä osiossa “Lainsäädännön edellyttämät tiedot” olevaa osoitetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia omia henkilötietojasi koskevan käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä sen ottamalla meihin yhteyden milloin tahansa käyttämällä osiossa “Lainsäädännön edellyttämät tiedot” olevaa osoitetta. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on mahdollista seuraavissa tapauksissa:

Jos kiistät arkistoimiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme pääsääntöisesti aikaa tämän varmistamiseen. Varmistamisen ajaksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu lainvastaisesti, voit vaatia henkilötietojesi hävittämisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen hävittämisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
Jos olet käyttänyt GDPR:n artiklan 21 kohdan 1 mukaista vastustamisoikeutta, täytyy punnita, syrjäyttävätkö sinun etusi meidän etumme. Niin kauan kuin ei ole vielä varmistettu kumman edut ovat painavammat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja saa, arkistointia lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Pyytämättömien sähköpostien torjuminen

Vastustamme “Lainsäädännön edellyttämät tiedot” -osiossa annettujen pakollisten tietojen ja yhteystietojen käyttämistä sellaisen mainos- ja tiedostusmateriaalin lähettämiseen meille, jota emme ole selkeästi pyytäneet. Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät pidättävät oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos tällaisia pyytämättömiä mainostietoja lähetetään esimerkiksi roskapostina.

4. Verkkosivuston tallentamat tiedot

Evästeet

Verkkosivustoillamme ja niiden sivuilla käytetään evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka eivät aiheuta harmia laitteellesi. Ne joko tallennetaan väliaikaisesti istunnon keston ajaksi (istuntokohtaiset evästeet) tai ne arkistoidaan pysyvästi laitteeseesi (pysyvät evästeet). Istuntokohtaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun vierailusi verkkosivulla on päättynyt. Pysyvät evästeet arkistoidaan laitteeseesi, kunnes poistat ne itse tai verkkoselaimesi automaattisesti poistaa ne.

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että kolmannen osapuolen evästeitä tallennetaan laitteeseesi, kun alat käyttää verkkosivustoamme (kolmannen osapuolen evästeet). Nämä evästeet auttavat sinua tai meitä käyttämään tiettyjä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja (esim. evästeet maksupalvelujen käyttämiseksi).

Evästeillä on erilaisia toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä ilman niitä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimi (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden katselu). Muita evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin tai mainosviestien näyttämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän tai tiettyjen sinun toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) toteuttamiseen, tallennetaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen voidakseen varmistaa ylläpitäjän tarjoamien palveluiden teknisesti virheetön ja optimoitu toteutus. Jos muista evästeiden käyttötarkoituksista on sovittu (esim. evästeiden tallennuksesta sopiminen), ne suoritetaan yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti; sopimus voidaan kumota milloin tahansa.

Voit säätää selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle aina, kun evästeitä asetetaan laitteeseesi ja että se hyväksyy evästeet vain tietyissä tapauksissa. Voit myös kieltää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti tai ottaa poistotoiminnon käyttöön, jolloin evästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Jos kolmannen osapuolen evästeet ovat käytössä tai jos evästeitä käytetään analyyttisiin tarkoituksiin, ilmoitamme sinulle siitä erikseen yhdessä tämän Tietosuojalausunnon kanssa ja pyydämme suostumustasi tarvittaessa.

Evästeiden hyväksyminen Borlabs-evästeellä

Verkkosivustomme käyttää Borlabs-evästeen hyväksyntäteknologiaa, jonka avulla saamme suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen selaimessasi ja niiden tietosuojan mukaisiin asiakirjoihin. Tämän teknologian tarjoaa Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Germany (käytetään tästä lähin termiä Borlabs).

Aina kun vierailet verkkosivustollamme, Borlaps-eväste tallennetaan selaimeesi, joka arkistoi kaikki antamasi suostumus- tai poistamisilmoitukset. Näitä tietoja ei jaeta Borlaps-teknologian tarjoajan kanssa.

Tallennetut tiedot arkistoidaan, kunnes pyydät niiden poistamista, poistat Borlaps-evästeen itse tai tietojen tallennustarkoitusta ei ole enää olemassa. Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin säilyttämisvaatimuksiin. Katso Borlapsin tietojenkäsittelykäytäntöjen tiedot sivulta https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Käytämme Borlaps-evästeen hyväksyntäteknologiaa saadaksemme lakisääteiset suostumusilmoitukset evästeiden käyttöä varten. Tällaisten evästeiden käytön oikeudellinen peruste on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 lauseen 1 alakohdan c mukainen.

Palvelimen lokitiedostot

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin kutsuttuihin palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi kommunikoi meille automaattisesti. Näihin tietoihin kuuluu:

  • Käytetyn selaimen tyyppi ja versio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Internet-sivu, jolta sinut ohjataan sivustollemme (Referrer URL)
  • Vierailuun käytetyn tietokoneen nimi
  • Palvelinpyynnön kellonaika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot tallennetaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tarjota verkkosivuston teknisesti moitteeton ja optimaalinen käyttö. Tämän mahdollistamiseksi palvelimen lokitiedostojen tallennus on pakollista.

Yhteydenottolomake

Jos haluat kysyä jotakin yhteydenottolomakkeellamme, tallennamme lomakkeen sisältämät tiedot ja siinä annetut yhteystiedot voidaksemme käsitellä pyyntösi ja esittää mahdollisesti lisäkysymyksiä. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen keräys tapahtuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toimeenpanoon tai jos sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen on tarpeen. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme meille osoitettujen pyyntöjen tehokkaaseen käsittelyyn (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f) tai sopimukseesi (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a), jos sitä pyydetään.

Säilytämme yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat tietojen arkistointiin liittyvän suostumuksesi tai jos tietojen arkistointitarkoitusta ei enää ole olemassa (esim. kun olemme vastanneet pyyntöösi). Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin säännöksiin – erityisesti säilytysaikoihin.

Sähköpostilla, puhelimilla tai faksilla tehty pyyntö

Jos olet ottanut meihin yhteyden sähköpostilla, puhelimella tai faksilla, pyyntösi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (nimi, pyyntö) tallennetaan ja käsitellään pyyntösi käsittelytarkoituksissa. Emme siirrä näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen keräys tapahtuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toimeenpanoon tai jos sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen on tarpeen. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu suostumukseesi (GDPR:n artikla 6 (1)) ja/tai oikeudellisiin etuihimme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), sillä oikeudellinen etumme on käsitellä tehokkaasti meille lähettämäsi pyynnöt.

Säilytämme yhteyspyyntöjen kautta meille lähettämäsi tiedot, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen säilyttämiseen tai kun tietojen säilytystarkoitus raukeaa (esim. kun olemme vastanneet pyyntöösi). Ne eivät vaikuta pakollisiin sovellettaviin säännöksiin – erityisesti lakisääteisiin säilytysjaksoihin.

Verkkosivustolle rekisteröinti

Voit rekisteröityä tälle verkkosivustolle voidaksesi käyttää sivuston lisätoimintoja. Käytämme syöttämiäsi tietoja vain rekisteröimäsi kyseisen tarjouksen tai palvelun käyttötarkoitukseen. Rekisteröitymisaikana pyytämämme tiedot on annettava kokonaisuudessaan. Muuten joudumme hylkäämään rekisteröitymisesi.

Käytämme rekisteröintiprosessin aikana antamaasi sähköpostiosoitetta ilmoittaaksemme sinulle tärkeistä valikoimaamme liittyvistä muutoksista tai teknisistä muokkauksista.

Käsittelemme rekisteröintiprosessin aikana antamiasi tietoja suostumuksesi perusteella (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan).

Säilytämme rekisteröintiprosessin aikana tallennetut tiedot niin kauan kuin olet rekisteröitynä verkkosivustollamme. Sen jälkeen nämä tiedot hävitetään. Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin säilyttämisvaatimuksiin.

Verkkosivuston kommenttitoiminto

Kun käytät tämän verkkosivuston kommenttitoimintoa, kommentin luomisen aikana annetut tiedot ja sähköpostiosoitteesi sekä, jos et lähetä kommenttia nimettömästi, valitsemasi käyttäjänimi arkistoidaan kommenttisi lisäksi.

IP-osoitteen säilyttäminen

Kommenttitoimintomme säilyttää kaikkien kommentteja jättäneiden käyttäjien IP-osoitteet. Koska emme tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme ryhtyä toimenpiteisiin sellaista kommentin tekijää vastaan, joka on kirjoittanut oikeuksia rikkovan kommentin, kuten herjaavan tai propagandaa sisältävän kommentin.

Kommenttien säilytysaika

Säilytämme kommentteja ja niihin liittyviä tietoja (esim. IP-osoite), ja ne säilyvät verkkosivustolla, kunnes kommentin sisältö on poistettu kokonaisuudessaan tai jos kommentit on poistettava laillisisten syiden (kuten herjaavan sisällön) vuoksi.

Laillinen perusta

Kommentit säilytetään suostumuksesi perusteella (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan). Sinulla on oikeus peruuttaa meille aiemmin myöntämäsi suostumus milloin tahansa. Voit tehdä sen lähettämällä meille vapaamuotoisen ilmoituksen sähköpostitse. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

5. Sosiaalinen media
eRecht24 Turvallinen jakamistyökalu

Käyttäjät voivat jakaa tämän verkkosivuston ja sen sivujen sisältöä tietosuojalakien sallimalla tavalla sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebook, Twitter jne. Verkkosivusto käyttää tähän tarkoitukseen turvallista eRecht24-jakamistyökalua. Tämä työkalu ei luo suoraa yhteyttä verkoston ja käyttäjän välillä, kunnes käyttäjä on napsauttanut aktiivisesti yhtä painikkeista. Painikkeen painaminen muodostaa sisällön, joka määritellään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a kohdassa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, mikä saattaa vaikuttaa tuleviin toimenpiteisiin.

Tämä työkalu ei siirrä automaattisesti tietoja näiden käyttöalustojen ylläpitäjille. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt sosiaaliseen verkostoon, tiedottava ponnahdusikkuna aukeaa heti, kun käyttäjä käyttää Facebookin, Twitterin tai muun sosiaalisen verkoston sosiaalista painiketta, minkä avulla käyttäjä voi vahvistaa tekstin ennen sen lähettämistä.

Käyttäjämme voivat jakaa tämän verkkosivuston ja sen sivujen sisältöä tietosuojalain sallimalla tavalla sosiaalisissa verkostoissa ilman, että näiden verkostojen ylläpitäjät luovat kattavia selaushistorioita.

6. Analysointityökalut ja mainonta
Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalysointipalvelun Google Analytics -toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat käyttäjän suorittaman verkkosivun käytön analysoinnin. Evästeiden keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:han.

Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja näiden analysointityökalujen käyttö tehdään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi sekä verkkotarjonnan ja mainonnan optimointi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu. Jos muista evästeiden käyttötarkoituksista on sovittu (esim. evästeiden tallennuksesta sopiminen), ne suoritetaan yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti; sopimus voidaan kumota milloin tahansa.

IP-anonymiteetti

Tällä verkkosivustolla on otettu käyttöön IP-anonymiteettitoiminto. Sen ansiosta Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muissa valtioissa, jotka ovat hyväksyneet Euroopan talousalueen sopimuksen ennen osoitteen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Koko IP-osoite lähetetään yhteen Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa, ja se lyhennetään siellä vain erityistapauksissa. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta tätä tietoa verkkosivuston käyttösi analysoimiseen luodakseen verkkosivuston aktiviteettiraportteja ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston ja Internetin käyttöön. Yhdessä selaimesi Google Analyticsin kanssa lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Selainliitännäinen

Voit estää evästeiden arkistoinnin tekemällä muutoksia kyseisen selainohjelmistosi asetuksiin. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et mahdollisesti voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja koko laajuudessaan. Voit lisäksi estää evästettä ja Googlea keräämästä verkkosivuston käyttöön liittyviä tietojasi (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä löytyvän selainliitännäisen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tietojen keräämisen vastustaminen

Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tämä asettaa opt-out-evästeen, joka estää tietojesi keräämisen vieraillessasi tulevaisuudessa tällä verkkosivulta: Poista Google Analytics käytöstä.

Löydät lisätietoja Google Analyticsin suorittamasta käyttäjätietojen käsittelystä Googlen tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Tietojenkäsittelysopimus

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen Googlen kanssa, ja otamme käyttöön saksalaisten tietosuojavirastojen tiukimmat säännökset koko kattavuudessaan Google Analyticsia käytettäessä.

Google Analyticsin tarjoamat demografiset tiedot

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin tarjoamaa “demografiset tiedot” -toimintoa. Se mahdollistaa raporttien luomisen, jotka tarjoavat tietoa verkkosivuston vierailijoiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Näiden tietojen lähteinä ovat Googlen kiinnostuksen kohteisiin liittyvä mainonta sekä kolmansilta osapuolilta saadut käyttäjätiedot. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Sinulla on mahdollisuus poistaa tämä toiminto käytöstä milloin tahansa muuttamalla mainonta-asetuksia Google-tililläsi, tai voit yleisesti kieltää Google Analyticsiä tallentamasta tietojasi, kuten on selitetty osiossa “Tietojen keräämisen vastustaminen”.

Tietojen säilytysaika

Googlen tallentamat käyttäjä- ja tapahtumakohtaisia tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjän tunnistamiseen tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoja löydät seuraavasta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdWords ja Google-konversioseuranta

Tällä verkkosivustolla on käytössä Google AdWords. AdWords on onlinemainosohjelma, jonka omistaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Käytämme Google AdWordsin kanssa niin kutsuttua konversioseurantatoimintoa. Konversioseurantatoimintoon liittyvä eväste asetetaan, jos napsautat Googleen liitettyä mainosta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Näiden evästeiden voimassaolo päättyy 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä henkilöiden tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tämän verkkosivuston tietyillä sivuilla, eikä evästeen voimassaolo ole vielä päättynyt, sekä Google että me voimme todeta, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja käyttäjä on edelleenohjattu sivulle.

Kukin Google Ads -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voida jäljittää AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Konversioevästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään konversiotilastointiin niille Google Ads -asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön konversioseurantatoiminnon. He saavat tiedon niiden käyttäjien kokonaismäärästä, jotka ovat napsauttaneet heidän mainostaan ja jotka on edelleenohjattu konversioseurantatunnisteella varustetulle sivulle. Heille ei kuitenkaan luovuteta tietoa, jonka avulla käyttäjä voitaisiin henkilökohtaisesti tunnistaa. Jos et halua osallistua seurantatoimintoon, voit kieltää sen käytön poistamalla Googlen konversioseurannan evästeen käytöstä internetselaimesi käyttäjäasetuksista. Tämän jälkeen tietojasi ei oteta mukaan korversioseurantatilastoihin.

Konversioevästeiden tallentaminen ja seurantatyökalun käyttö tehdään GDPR:n 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi sekä verkkotarjonnan ja mainonnan optimointi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu. Jos muista evästeiden käyttötarkoituksista on sovittu (esim. evästeiden tallennuksesta sopiminen), ne suoritetaan yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti; sopimus voidaan kumota milloin tahansa.

Löydät lisätietoja Google AdWordsistä ja Googlen konversioseurannasta Googlen tietosuojakäytännöistä osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Voit määrittää selaimesi asetuksissa, että saat tiedon evästeiden asettamisesta, sallia evästeiden käytön vain tietyissä tapauksissa, kieltää evästeiden asettamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Facebook-pikseli

Tämä verkkosivusto käyttää Facebook-pikseliä, joka mittaa vierailijoiden aktiviteettia ja konversioita. Palvelun tarjoaa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Facebookin lausunnon mukaan kerätyt tiedot siirretään USA:han ja myös muihin kolmansien osapuolten maihin.

Tämän työkalun avulla voi seurata sivuilla vierailevia käyttäjiä, kun heidät on edelleenohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle sen jälkeen, kun vierailijat ovat napsauttaneet Facebook-mainosta. Tämän avulla Facebook-mainosten vaikutusta voi analysoida tilastollisessa ja markkinointitutkimustarkoituksissa sekä optimoida tulevia mainoskampanjoita.

Kerätty tieto säilyy anonyymina tämän verkkosivuston ylläpitäjille. Emme voi millään tavoin tunnistaa käyttäjiä. Facebook kuitenkin arkistoi tiedot ja käsittelee niitä, joten ne voidaan mahdollisesti yhdistää tietyn käyttäjän profiiliin, ja Facebook pystyy käyttämään tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebook-tietojenkäyttökäytännön mukaisesti. Tämän avulla Facebook voi näyttää mainoksia Facebookin sivuilla sekä Facebookin ulkopuolella. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä ei voi hallinnoida tälläisten tietojen käyttöä.

Facebook-pikselin käyttö tehdään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeudellinen etu tehokkaisiin mainontakampanjoihin, joihin kuuluu myös sosiaalinen media. Jos muista evästeiden käyttötarkoituksista on sovittu (esim. evästeiden tallennuksesta sopiminen), ne suoritetaan yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti; sopimus voidaan kumota milloin tahansa.

Facebookin tietojenkäyttökäytännöistä löytyy lisätietoa tietojesi suojaamisesta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös poistaa käytöstä uudelleenmarkkinointitoiminnon “Mukautetut kohderyhmät” mainosasetukset-osiossa kohdassa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Sinun on ensin kirjauduttava Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa minkä tahansa Facebookin käyttäjään perustuvan mainonnan Eurooppalaisen vuorovaikutteisen digitaalimainonnan liiton (EDAA) verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Uutiskirje
Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata verkkosivuston tarjoaman uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tietoja, joiden pohjalta voimme varmistua, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja hyväksyt uutiskirjeen vastaanottamisen. Muita tietoja ei kerätä tai ne ovat vapaaehtoisia. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen, emmekä luovuta niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen tilauslomakkeessa annettujen tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan suostumuksesi pohjalta (GDPR:n artikla 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan). Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttöön uutiskirjeen lähettämiseen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä “Peru tilaus”. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

Pidämme uutiskirjeen tilaus- ja lähettämistarkoituksessa annettuja tietoja tallennettuina siihen asti, kunnes lopetat uutiskirjeen tilauksen, ja sen jälkeen ne poistetaan uutiskirjeen lähetysluettelosta. Tämä ei vaikuta muita tarkoituksia varten tallentamiimme tietoihin.

Kun olet lopettanut uutiskirjeen tilauksen, me tai uutiskirjeen palveluntarjoaja voi säilyttää sähköpostiosoitteesi mustalla listalla tulevien sähköpostilähetysten estämiseksi. Mustalla listalla olevia tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä on sekä omien etujesi että meidän etujemme mukaista, ja se on uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvien lakisääteisten vaatimusten mukaista (oikeudellinen etu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan). Mustan listan säilytysaika on määrittelemätön. Voit vastustaa osoitteen säilytystä mustalla listalla, jos omat etusi syrjäyttävät oikeudellisen etumme.

CleverReach

Tämä verkkosivusto käyttää CleverReachia uutiskirjeiden lähettämiseen. Palvelun tarjoaa CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Germany. CleverReach on palvelu, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämisen organisoimiseen ja analysoimiseen. Tiedot, jotka olet antanut tilatessasi uutiskirjeen (esim. sähköpostiosoite) tallennetaan CleverReachin palvelimiin Saksassa tai Irlannissa.

CleverReachin kautta lähettämiemme uutiskirjeiden avulla voimme analysoida uutiskirjeemme vastaanottajien käyttäjäkäyttäytymistä. Tämän lisäksi on mahdollista tietää, kuinka moni vastaanottajista todellisuudessa avasi uutiskirjeen sisältävän sähköpostin ja kuinka usein uutiskirjeen sisältävää linkkiä napsautettiin. Konversioseurantatyökalun avulla voimme myös määrittää, toimiko uutiskirjeessä ennakoidun toiminnon tarkoitus linkin napsauttamisen jälkeen (esim. tuotteen ostaminen tältä verkkosivustolta). Löydät lisätietoja CleverReachin uutiskirjeiden tietojen analysointipalveluista osoitteesta: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Tietojen käsittely pohjautuu suostumukseesi (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan). Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa lopettamalla uutiskirjeen tilauksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

Jos et halua sallia CleverReachin suorittamaa analyysia, sinun on lopetettava uutiskirjeen tilaaminen. Jokaisessa uutiskirjeviestissä on linkki tilauksen peruuttamiseksi. Lisäksi uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa suoraan verkkosivustolta.

Pidämme uutiskirjeen tilaus- ja lähettämistarkoituksessa annettuja tietoja tallennettuina siihen asti, kunnes lopetat uutiskirjeen tilauksen, ja sen jälkeen ne poistetaan uutiskirjeen lähetysluettelosta. Tämä ei vaikuta muita tarkoituksia varten tallentamiimme tietoihin.

Kun olet lopettanut uutiskirjeen tilauksen, me tai uutiskirjeen palveluntarjoaja voi säilyttää sähköpostiosoitteesi mustalla listalla tulevien sähköpostilähetysten estämiseksi. Mustalla listalla olevia tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä on sekä omien etujesi että meidän etujemme mukaista, ja se on uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvien lakisääteisten vaatimusten mukaista (oikeudellinen etu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan). Mustan listan säilytysaika on määrittelemätön. Voit vastustaa osoitteen säilytystä mustalla listalla, jos omat etusi syrjäyttävät oikeudellisen etumme.

Katso lisätietoja CleverReachin tietosuojasäännöksistä osoitteesta: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Tietojen käsittelysopimuksen täytäntöönpano

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen CleverReachin kanssa, ja otamme käyttöön saksalaisten tietosuojavirastojen tiukimmat säännökset koko kattavuudessaan CleverReachia käytettäessä.

8. Liitännäiset ja työkalut

YouTube laajennetulla tietosuojan integraatiolla

Sivustollamme käytetään Googlen tarjoaman YouTube-palvelun liitännäisiä. Verkkosivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila varmistaa, että YouTube ei tallenna tietoja tämän verkkosivuston käyttäjistä ennen kuin he katsovat videon. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tietojen jakaminen YouTuben kumppaneiden kanssa estetään laajennetun tietosuojatilan tuloksena. Esimerkiksi riippumatta siitä, katsotko videon, YouTube luo aina yhteyden Google DoubleClick -verkostoon.

Heti kun alat katsoa YouTube-videota tällä verkkosivustolla, yhteys luodaan YouTube-palvelimiin. Sen seurauksena YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuilla olet vieraillut. Jos olet kirjautunut YouTube-tilille vieraillessasi sivustolla, sallit YouTuben yhdistää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit ehkäistä tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi kun olet alkanut katsoa videota, YouTube voi asettaa erilaisia evästeitä laitteeseesi. Näiden evästeiden avulla YouTube saa tietoa verkkosivustomme vierailijoista. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen luomiseen, joiden tarkoituksena on parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Nämä evästeet säilyvät laitteessasi, kunnes poistat ne.

Tietyissä olosuhteissa ylimääräisiä tietojen käsittelytoimintoja voidaan ottaa käyttöön, kun aloitat YouTube-videon katselun. Nämä toiminnot eivät ole hallinnassamme.

YouTuben käytöllä pyritään verkkosisältömme esittämiseen kiinnostavalla tavalla. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu. Jos muista evästeiden käyttötarkoituksista on sovittu (esim. evästeiden tallennuksesta sopiminen), ne suoritetaan yksinomaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti; sopimus voidaan kumota milloin tahansa.

Löydät lisätietoja YouTuben käyttäjätietojen käsittelystä YouTuben tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (paikallinen käyttö)

Tämä verkkosivusto käyttää Googlen tarjoamia niin kutsuttuja Web-fontteja, jolla varmistetaan tämän sivuston fonttien yhdenmukainen käyttö. Nämä Google-fontit asennetaan paikallisesti, joten yhteyttä Google-palvelimiin ei luoda yhdessä tämän sovelluksen kanssa.

Löydät lisätietoja Google Web-fonteista seuraavan linkin kautta: https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojalausunnosta osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Tämä sivusto käyttää ohjelmointirajapinnan kautta Google Maps -karttapalvelua. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Maps -ominaisuuksien salliminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Se siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:ssa. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä ei voi hallinnoida tällaisten tietojen siirtoa.

Käytämme Google Mapsia verkkosisältömme esittämiseen kiinnostavalla tavalla ja verkkosivustollamme olevien paikkojen löytämisen helpottamiseksi. Tämä tehdään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

Löydät lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Googlen tietosuojalausunnosta: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Käytämme tällä verkkosivustolla “Google reCAPTCHA” -palvelua (käytetään tästä lähin termiä “reCAPTCHA”). Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

reCAPTCHAn tarkoitus on määrittää, onko verkkosivustolle syötetty tieto (esim. yhteydenototlomakkeeseen syötetty tieto) ihmisen vai automatisoidun ohjelman syöttämää. Tämän määrittämiseksi reCAPTCHA analysoi verkkosivuston käyttäjien käyttäytymistä eri parametrien avulla. Analyysi otetaan automaattisesti käyttöön heti, kun verkkosivuston vierailija saapuu sivustolle. reCAPTCHA arvioi analyysia varten erilaisia tietoja (esim. IP-osoite, vierailijan sivustolla käyttämä aika tai käyttäjän tekemät kursorin liikkeet). Analyysien aikana kerätyt tiedot lähetetään Googlelle.

reCAPTCHA-analyysit toimivat taustalla. Verkkosivuston vierailijoille ei ilmoiteta käynnissä olevasta analyysista.

Tiedot tallennetaan ja analysoidaan GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojata verkkosivustojaan automatisoidulta verkkovakoilulta ja roskapostitukselta. Jos olemme saaneet suostumusilmoituksen (esim. suostumuksen evästeiden arkistoimiseen), tietoja käsitellään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Löydät lisätietoja Google reCAPTCHAsta Googlen tietosuojalausunnosta ja käyttöehdoista seuraavien linkkien kautta: https://policies.google.com/privacy?hl=en ja https://policies.google.com/terms?hl=en.

9. Verkkokauppa ja maksun palveluntarjoajat

Tietojen käsittely (asiakas- ja sopimustiedot)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin se on välttämätöntä oikeudellisen suhteen luomiseen, sisällön organisoimiseen tai muuttamiseen (tietojen inventaario). Nämä toimenpiteet tehdään GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen tai esisopimuksen toimenpiteiden täyttämistarkoituksissa. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöön liittyviä henkilötietoja (käyttötiedot) vain siltä osin kuin se on välttämätöntä, jotta käyttäjät voivat käyttää palveluja ja jotta voimme laskuttaa heitä niiden käytöstä.

Kerätyt asiakastiedot hävitetään liiketoiminnallisen suhteen päättymisen tai tilauksen suorittamisen jälkeen. Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin säilyttämisvaltuuksiin.

Start typing and press Enter to search

Ala kirjoittaa ja hae painamalla Enter

Land wählen